خط تولید کارخانه گاز و گاز مایع 700 در گاز و گاز مایع 700

ظرفیت اسمی: 27,000 بشکه در روز
توضیحات:
تاریخ تأسیس: کارخانه گاز و گاز مایع 800 در سال 1368 با ظرفیت اسمی 8000 بشکه مایعات گازی در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.
ورودی کارخانه: خوراک مورد نیاز کارخانه از گازهای مراحل 2، 3 و 4 واحدهای بهره‌برداری شماره 1 تا 5 اهواز و 1 تا 6 مارون تأمین می‌شود.
محصول تولیدی کارخانه: در حال حاضر تولید روزانه 27000 بشکه مایعات گازی است که مایعات گازی نیز به پتروشیمی بندر امام انتقال می‌یابد.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: