خط تولید کارخانه گاز و گاز مایع 700 در گاز و گاز مایع 700

ظرفیت اسمی: 130,000,000 فوت مکعب در روز
توضیحات:
هدف از تأسیس: این کارخانه گازهای استحصال شده از واحدهای بهره‌برداری اهواز و مارون را تحت سیکل تبرید پروپان به گازسبک و مایعات گازی تبدیل می‌نماید.
تاریخ تأسیس: کارخانه گاز و گاز مایع700 در سال1371 با ظرفیت اسمی 85 میلیون فوت مکعب‌گاز سبک در روز و 25000 بشکه مایعات گازی در روز در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.
ورودی کارخانه: خوراک مورد نیاز کارخانه از گازهای مراحل 2، 3 و 4 واحدهای بهره‌برداری شماره 1 تا 5 اهواز و 1 تا 6 مارون تأمین می‌شود.
محصول تولیدی کارخانه: تولید فعلی کارخانه حدود 130 میلیون فوت مکعب در روز گاز سبک است که به شرکت ملی گاز ایران تحویل می‌گردد همچنین 27000 بشکه مایعات گازی که توسط خط لوله "16 به طول KM 94 به پتروشیمی بندر امام منتقل می‌شود.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: