خط تولید کارخانه گاز و گاز مایع 600 در گاز و گاز مایع 600

ظرفیت اسمی: 503,000,000 فوت مکعب در روز
توضیحات:
هدف از تأسیس: این کارخانه گازهای استحصال شده از واحدهای بهره‌برداری اهواز را تحت سیکل تبرید پروپان به گازسبک و مایعات گازی تبدیل می‌نماید.
تاریخ تأسیس: این کارخانه در سال 1352 در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 503 میلیون فوت مکعب در روز و ظرفیت فعلی 440 میلیون فوت مکعب در روز راه‌اندازی گردید.
ورودی کارخانه: خوراک ورودی این کارخانه از گاز مرحله اول واحدهای بهره‌برداری شماره 1 تا 5 اهواز تأمین می‌شود.
محصول تولیدی کارخانه: گاز سبک تولیدی جهت تأمین مصارف شبکه سراسری به شرکت ملی گاز و مایعات گازی به پتروشیمی بندر امام ارسال می‌گردد.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: