خط تولید واحد بهره برداری منصوری در واحد بهره برداری منصوری

ظرفیت اسمی: 300,380,000 فوت مکعب در روز
توضیحات:
محصول تولیدی واحد: گاز تولیدی نیز جهت انجام عملیات فرآورش به آماک ارسال می‌گردد. تولید روزانه فعلی واحد 300/38 میلیون فوت مکعب در روز گاز که به طرح آماک منتقل می‌شود.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: