خط تولید واحد بهره برداری منصوری در واحد بهره برداری منصوری

ظرفیت اسمی: 220,000 بشکه در روز
توضیحات:
هدف از تأسیس: جمع‌آوری و فرآورش نفت خام تولیدی از مخازن آسماری و بنگستان منصوری
تاریخ تأسیس: واحد بهره‌برداری منصوری در سال 1356 با 37000 متر مربع مساحت در 70 کیلومتری جنوب غربی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 165 هزار بشکه نفت خام در روز راه‌اندازی شد که هم‌اکنون دارای ظرفیت 220 هزار بشکه نفت خام در روز می‌باشد.
ورودی واحد: نفت خام ورودی این واحد حدود 100 هزار بشکه از تعداد 15 حلقه چاه آسماری و حدود 56 هزار بشکه از 50 حلقه چاه بنگستانی تأمین می‌شود.
محصول تولیدی واحد: چون این واحد فاقد کارخانه نمکزدایی می‌باشد نفت نمکی آسماری و بنگستان آن به واحد بهره‌برداری شماره یک اهواز و پس از فرآورش و گاززدایی به نمکزدایی شماره یک اهواز منتقل و مجدداً به واحد بهره‌برداری شماره یک اهواز بر می‌گردد. نفت تولیدی این واحد به پایانه‌های صادراتی منتقل و گاز تولیدی نیز جهت انجام عملیات فرآورش به آماک ارسال می‌گردد. تولید روزانه فعلی واحد عبارتست از 156 هزار بشکه نفت آسماری و بنگستان و 300/38 م.ف.م.ر گاز که به طرح آماک منتقل می‌شود.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: