خط تولید واحد بهره برداری شماره 5 اهواز در واحد بهره برداری شماره پنج (5) اهواز

ظرفیت اسمی: 175,000 بشکه در روز
توضیحات:
هدف از تأسیس: جمع‌آوری و فرآورش نفت خام تولیدی از مخازن آسماری و بنگستان اهواز (بخش 2)
تاریخ تأسیس: این واحد در سال 1356 در شمال غربی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 175 هزار بشکه نفت در روز راه‌اندازی گردید.
ورودی واحد: نفت خام ورودی به این واحد حدود 29 هزار بشکه در روز از 34 حلقه چاه می‌باشد که 21 حلقه چاه آن مربوط به نفت آسماری و 13 حلقه چاه دیگر مربوط به نفت بنگستان است.
محصول تولیدی واحد: واحد بهره‌برداری شماره پنج اهواز چون کارخانه نمکزدایی ندارد نفت چاههای نمکی این واحد به نمکزدایی شماره سه اهواز ارسال که پس از فرآیند نمکزدایی به واحد بهره‌برداری شماره سه اهواز منتقل و از آنجا به پایانه‌های صادراتی و پالایشگاههای داخلی فرستاده می‌شود. مقدار نفتی که از اهواز 5 به نمکزدایی 3 منتقل می‌شود 23400 بشکه نفت نمکی آسماری و 13900 بشکه نفت نمکی بنگستان می‌باشد. تولید فعلی واحد بهره‌برداری شماره پنج اهواز 28500 بشکه نفت در روز می‌باشد. گاز مرحله اول این واحد به کارخانه NGL 600 و مراحل دوم، سوم و چهارم به ایستگاه تقویت فشار گاز شماره پنج اهواز ارسال می‌شود که پس از فشار افزایی در این ایستگاه جهت انجام عملیات نم‌زدایی و مایع‌گیری به کارخانه گاز و گاز مایع 800/700 انتقال می‌یابد.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: