خط تولید واحد بهره برداری شماره 3 اهواز در واحد بهره برداری شماره سه (3) اهواز

ظرفیت اسمی: 330,000 بشکه در روز
توضیحات:
هدف از تأسیس: جمع‌آوری و فرآورش نفت‌ خام تولیدی از مخازن آسماری و بنگستان اهواز (بخش1و2)
تاریخ تأسیس: واحد بهره‌برداری شماره سه اهواز در سال 1351 در 20 کیلومتری شمال شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 330 هزار بشکه نفت خام در روز راه‌اندازی شد.
ورودی واحد: نفت خام ورودی این واحد 144 هزار بشکه از 51 حلقه چاه آسماری و 50 هزار بشکه از
43 حلقه چاه بنگستان در روز تأمین می‌شود.
محصول تولیدی واحد: تولید فعلی نفت این واحد حدود 198 هزار بشکه در روز می‌باشد که حدود 147 هزار بشکه نفت آسماری و 51 هزار بشکه نفت بنگستان می‌باشد. گاز مرحله اول آسماری به کارخانه NGL600 و گاز مراحل دوم، سوم و چهارم نفت آسماری به ایستگاه تقویت فشار گاز شماره سه اهواز منتقل می‌گردد. گازهای مراحل اول تا چهارم نفت بنگستان غالباً‌ به پروژه آماک ارسال می‌گردد.

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: