خط تولید واحد نمکزدایی پازنان 2 در واحد بهره برداری پازنان دو

ظرفیت اسمی: 55,000 بشکه در روز
توضیحات:
ین واحد نیز نزدیک واحد بهره برداری شماره 2 پازنان احداث گردیده و کل نفت واحد پازنان و نفت نمکی واحد بهره برداری شماره یک و دو گچساران را دریافت و توسط نمک گیرهای ثقلی و برقی و طی عملیات تزریق آب و مواد شیمیایی خاص ، نمک موجود در نفت را تا حد استاندارد تقلیل می دهد .ظرفیت اسمی این واحد 55 هزار بشکه در روز پیش بینی گردیده است که در حال حاضر روزانه حدود 45 هزاربشکه نفت شور در این واحد شیرین می گردد .

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: