خط تولید واحد نمکزدایی رگ سفید 2 در واحد بهره برداری شماره دو رگ‌ سفید

ظرفیت اسمی: 55,000 بشکه در روز
توضیحات:
ظرفیت اسمی این واحد نیز 55 هزار بشکه پیش بینی گردیده که در حال حاضر حدود 41 هزار بشکه نفت شور چاههای رگ سفید از طریق واحد بهره برداری رگ سفید 2 به این واحد منتقل و توسط نمک گیرهای برقی و ثقلی تحت شرایط خاص با افزودن آب و مواد شیمیایی نمک همراه نفت تا حد استاندارد تقلیل می یابد .

پروژه ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: