مدول یک در مجتمع نیروگاه بادی عون بن علی

در این صفحه میتوانید اطلاعات "مدول یک" در "مجتمع نیروگاه بادی عون بن علی" را مشاهده کنید. این اطلاعات شامل ظرفیت مدول، پروژه های انجام شده در مدول، پیمانکاران و سایر توضیحات مدول است.
جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر و ورود به سطوح عمیق سامانه صبا، لازم است در سامانه به صورت رایگان و فقط با چند کلیک، ثبت نام کنید.
اطمینان می دهیم که زیاد سخت نخواهد بود!