مدول چهار (کوره پخت شماره 4) در مجتمع ذوب آهن اصفهان

در این صفحه میتوانید اطلاعات "مدول چهار (کوره پخت شماره 4)" در "مجتمع ذوب آهن اصفهان" را مشاهده کنید. این اطلاعات شامل ظرفیت مدول، پروژه های انجام شده در مدول، پیمانکاران و سایر توضیحات مدول است.
جهت مشاهده اطلاعات دقیق تر و ورود به سطوح عمیق سامانه صبا، لازم است در سامانه به صورت رایگان و فقط با چند کلیک، ثبت نام کنید.
اطمینان می دهیم که زیاد سخت نخواهد بود!