مدول یک در مجتمع نیروگاه خورشیدی شیراز

اطلاعات مدول
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی برای این مدول ثبت نشده است.
پروژه های این مدول
ردیف عنوان نوع پروژه سال راه اندازی ظرفیت درصد پیشرفت
1 پروژه شماره 1 اولیه تکمیل شده 1387 0.25 مگاوات 100%
محصولات ورودی مدول
محصولات تولیدی مدول
پیمانکاران بهره بردار
هیچ پیمانکار بهره برداری برای این مدول ثبت نشده است.
پیمانکاران تعمیرات
هیچ پیمانکار تعمیراتی برای این مدول ثبت نشده است.
نظرات کاربران

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: