لطفاً صبر کنید ...
loading
کارشناس مهندسی سیمانکاری حفاری (منقضی شده)
حداقل سابقه کار مورد نیاز اهمیتی ندارد
ایران
رشته(های) تحصیلی
مهندسی نفت مهندسی حفاری
مهارت (های) مورد نیاز
طبق پیوست
متن آگهی

دعوت به همکاری

حامیان