شبکه اجتماعی صنعتگران سامانه صبا

ارسال شده در : 1398/10/30 18:09

شبکه اجتماعی صنعتگران سامانه صبا

مزیت گسترش شبکه ارتباطات متخصصین در سامانه صبا نسبت به سایر شبکه های اجتماعی چیست؟

وجه تمایز شبکه‌ ارتباطات متخصصین در سامانه صبا با سایر شبکه‌های اجتماعی عمومی، اعضای آن می‌باشد.

اعضای سامانه صبا صرفاً از متخصصین، کارشناسان و مدیران حوزه صنایع بالادستی که به طور مستقیم در این صنعت در حال کار بوده و یا بدنبال فرصت شغلی در این صنایع هستند، تشکیل شده و افراد عادی جامعه امکان حضور دائمی در سامانه صبا را ندارند که این موضوع می‌تواند شبکه ارتباطات شما را بسیار هدفمندتر و موثرتر از پیش ایجاد کند.

با توجه به این‌که تخصص هر فرد در سامانه صبا قابل راستی آزمایی است، بنابراین اظهار نظرات نفرات مذکور بسیار قابل استنادتر از افراد سایر شبکه‌های اجتماعی خواهد بود که ما هیچ اطلاعی از نام واقعی، سمت و سابقه آن‌ها نداریم.

ما همیشه منتظر حضور شما در سامانه صبا خواهیم بود تا شبکه ارتباطات سامانه صبا از قبل ارزشمندتر گردد.

با ثبت نام در سامانه، شما هم به شبکه اجتماعی سامانه صبا بپیوندید.

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: