واحدهای زیرمجموعه - گاز سنتز

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت گاز سنتز : 6

متانول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 6,694,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 1,650,000 تن در سال

آمونیاک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,211,600 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اوره

جمع ظرفیت اسمی واحدها 6,589,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسیدسولفوریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 676,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسیدفسفریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 335,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دی آمونیوم فسفات(DAP)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 450,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید نیتریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 433,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

نیترات آمونیوم

جمع ظرفیت اسمی واحدها 241,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

ملامین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 24,400 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

سولفات آمونیوم

جمع ظرفیت اسمی واحدها 40,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

واحد ام تی بی ای - MTBE (بوتان)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

واحد ام تی بی ای - MTBE

جمع ظرفیت اسمی واحدها 590,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

ملامین - کربنات آمونیوم

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

واحد UFC - اوره فرمالدئید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 44,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

فرمالین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 66,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات متانول آمونیاک اوره اسیدسولفوریک اسیدفسفریک دی آمونیوم فسفات(DAP) اسید نیتریک نیترات آمونیوم ملامین سولفات آمونیوم واحد ام تی بی ای - MTBE (بوتان) واحد ام تی بی ای - MTBE ملامین - کربنات آمونیوم واحد UFC - اوره فرمالدئید فرمالین
کاربران 426 423 425 424 423 422 422 420 422 423 420 421 421 422 422
شرکت ها 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
پروژه ها 6 10 9 3 2 2 2 1 2 1 0 2 0 1 1
مدول ها 6 10 9 3 2 2 2 1 2 1 0 2 0 1 1
وندورلیست های مرتبط با صنعت گاز سنتز (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
پروژه های ثبت شده در صنعت گاز سنتز (42 پروژه)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت گاز سنتز (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: