واحدهای زیرمجموعه - گاز سنتز

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت گاز سنتز : 6

متانول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 6,694,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 1,650,000 تن در سال

آمونیاک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,211,600 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اوره

جمع ظرفیت اسمی واحدها 6,589,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسیدسولفوریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 676,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسیدفسفریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 335,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دی آمونیوم فسفات(DAP)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 450,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید نیتریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 433,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

نیترات آمونیوم

جمع ظرفیت اسمی واحدها 241,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

ملامین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 24,400 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

هیدروژن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

سولفات آمونیوم

جمع ظرفیت اسمی واحدها 40,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

واحد ام تی بی ای - MTBE (بوتان)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

واحد ام تی بی ای - MTBE

جمع ظرفیت اسمی واحدها 590,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

ملامین - کربنات آمونیوم

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

واحد UFC - اوره فرمالدئید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 44,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

فرمالین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 66,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات متانول آمونیاک اوره اسیدسولفوریک اسیدفسفریک دی آمونیوم فسفات(DAP) اسید نیتریک نیترات آمونیوم ملامین هیدروژن سولفات آمونیوم واحد ام تی بی ای - MTBE (بوتان) واحد ام تی بی ای - MTBE ملامین - کربنات آمونیوم واحد UFC - اوره فرمالدئید فرمالین
کاربران 1119 1114 1114 1108 1106 1103 1104 1104 1105 1127 1105 1101 1101 1099 1101 1103
شرکت ها 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19
فرصت های شغلی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مقالات 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
پروژه ها 6 10 9 3 2 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 1
خطوط تولید 6 10 9 3 2 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 1
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت گاز سنتز (20 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت گاز سنتز (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: