صنایع زیرمجموعه - پتروشیمی
تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت پتروشیمی : 68
اطلاعات واحد تفکیک گاز سنتز آروماتیک ها الفین ها محصولات سود سوزآور و کلر سایر محصولات خاص
کاربران 741 732 710 739 704 723
شرکت ها 9 10 9 11 9 10
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0
مقالات 7 8 6 6 7 7
پروژه ها 2 42 30 97 30 42
خطوط تولید 2 42 30 99 30 43
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت پتروشیمی (244 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت پتروشیمی (1 وندورلیست)

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: