صنایع زیرمجموعه - پتروشیمی
تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت پتروشیمی : 68
اطلاعات واحد تفکیک گاز سنتز آروماتیک ها الفین ها محصولات سود سوزآور و کلر سایر محصولات خاص
کاربران 1049 1115 1007 1039 994 1010
شرکت ها 19 20 19 21 19 20
فرصت های شغلی 3 3 3 3 3 3
مقالات 8 10 7 7 8 8
پروژه ها 2 42 12 68 17 38
خطوط تولید 2 42 12 67 17 39
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت پتروشیمی (257 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت پتروشیمی (1 وندورلیست)

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: