موضوعات واحد ها - پالایش گاز

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت پالایش گاز : 36
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,134,499,808 فوت مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 625,000,000 فوت مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,196,200,000 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,324,580 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 83,750 بشکه در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 804,500,000 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 100,000,000 متر مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 40,365 تن در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 250 تن در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 52,940 تن در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 325 تن در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,573,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 27,000 تن در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 7,686 تن در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 170 تن در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
مشاهده آمار
وندورلیست های مرتبط
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
مقالات و مطالب مرتبط

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: