واحدهای زیرمجموعه - پالایش گاز

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت پالایش گاز : 38

تصفیه گاز و شیرین سازی گاز

جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,578,499,744 فوت مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 625,000,000 فوت مکعب در روز

نم زدایی و تقلیل نقطه شبنم

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,196,200,000 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در روز

تثبیت مایعات و میعانات گازی

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,336,580 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 83,750 بشکه در روز

تفکیک گاز و مایعات گازی - گاز شیرین سبک (متان)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 804,500,000 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 100,000,000 متر مکعب در روز

تفکیک گاز و مایعات گازی - اتان

جمع ظرفیت اسمی واحدها 40,365 تن در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 250 تن در روز

تفکیک گاز و مایعات گازی - LPG گاز مایع (پروپان-بوتان)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 59,240 تن در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 325 تن در روز

تفکیک گاز و مایعات گازی - پنتان پلاس (گسولین)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,573,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

تفکیک گاز و مایعات گازی - LNG (متان مایع)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 27,000 تن در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در روز

بازیافت گوگرد

جمع ظرفیت اسمی واحدها 8,293 تن در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 170 تن در روز

گرانول گوگرد

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
اطلاعات تصفیه گاز و شیرین سازی گاز نم زدایی و تقلیل نقطه شبنم تثبیت مایعات و میعانات گازی تفکیک گاز و مایعات گازی - گاز شیرین سبک (متان) تفکیک گاز و مایعات گازی - اتان تفکیک گاز و مایعات گازی - LPG گاز مایع (پروپان-بوتان) تفکیک گاز و مایعات گازی - پنتان پلاس (گسولین) تفکیک گاز و مایعات گازی - LNG (متان مایع) بازیافت گوگرد گرانول گوگرد
کاربران 869 853 856 860 859 864 854 859 854 851
شرکت ها 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
پروژه ها 60 3 10 8 9 8 5 1 19 0
خطوط تولید 77 29 29 16 16 29 5 1 31 0
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت پالایش گاز (204 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت پالایش گاز (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: