واحدهای زیرمجموعه - پالایش نفت و میعانات گازی

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت پالایش نفت و میعانات گازی : 32

تقطیر اتمسفریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 2,305,300 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 1,860,000 بشکه در روز

تقطیر در خلاء VDU

جمع ظرفیت اسمی واحدها 802,240 متر مکعب در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در سال

تصفیه هیدروژنی

جمع ظرفیت اسمی واحدها 265,433 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز

کاهش گرانروی (غلظت شکن)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 142,800 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز

مراکس

جمع ظرفیت اسمی واحدها 68,300 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز

تبدیل کاتالیستی

جمع ظرفیت اسمی واحدها 353,920 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز

واحد نمک زدائی

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,061,000 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز

شکست کاتالیستی

جمع ظرفیت اسمی واحدها 129,370 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز

شکست هیدروژنی (ایزوماکس)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 99,000 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز

الکیلاسیون

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

ایزومریزاسیون

جمع ظرفیت اسمی واحدها 132,350 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز

اختلاط بنزین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 56,600 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در روز

اختلاط نفتا

جمع ظرفیت اسمی واحدها 12,430 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در روز

اختلاط نفت سفید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 14,848 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در روز

اختلاط نفت گاز

جمع ظرفیت اسمی واحدها 89,155 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در روز

اختلاط نفت کوره

جمع ظرفیت اسمی واحدها 63,300 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 3,000 متر مکعب در روز

اختلاط و تولید روغن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 4,710 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در روز

حلال‌ها

جمع ظرفیت اسمی واحدها 956 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در روز

آسفالت سازی

جمع ظرفیت اسمی واحدها 450 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در روز

بازیافت پروپیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

هیدروژن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
اطلاعات تقطیر اتمسفریک تقطیر در خلاء VDU تصفیه هیدروژنی کاهش گرانروی (غلظت شکن) مراکس تبدیل کاتالیستی واحد نمک زدائی شکست کاتالیستی شکست هیدروژنی (ایزوماکس) الکیلاسیون ایزومریزاسیون اختلاط بنزین اختلاط نفتا اختلاط نفت سفید اختلاط نفت گاز اختلاط نفت کوره اختلاط و تولید روغن حلال‌ها آسفالت سازی بازیافت پروپیلن هیدروژن
کاربران 841 839 834 829 828 837 840 834 827 830 828 831 829 830 838 830 834 835 830 824 827
شرکت ها 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 11 11 12 10 10 13 10 12 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10
پروژه ها 52 21 18 6 11 14 4 2 5 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
خطوط تولید 22 19 18 6 11 14 14 2 5 0 6 9 9 9 10 9 5 8 3 0 0
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت پالایش نفت و میعانات گازی (206 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت پالایش نفت و میعانات گازی (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: