واحدهای زیرمجموعه - واحد تفکیک

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت واحد تفکیک : 3
اطلاعات واحد منوکسید کربن - هیدروژن واحد منوکسید کربن استحصال نمک تفکیک هوا - ازت، نیتروژن(مایع) تفکیک هوا - ازت، نیتروژن(گاز)
کاربران 825 822 821 831 832
شرکت ها 12 12 12 12 12
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0
مقالات 10 10 10 10 10
پروژه ها 0 1 1 0 0
خطوط تولید 0 1 1 0 0
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت واحد تفکیک (12 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت واحد تفکیک (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
فرصت های شغلی در صنعت واحد تفکیک (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: