واحدهای زیرمجموعه - واحد تفکیک

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت واحد تفکیک : 3
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 92,000 متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در ساعت
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 140,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 520,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 5 کیلوگرم در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 کیلوگرم در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 40,000 نرمال متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 نرمال متر مکعب در ساعت
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 86,500 نرمال متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 نرمال متر مکعب در ساعت
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 4,500 کیلوگرم در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 کیلوگرم در ساعت
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 165,000 نرمال متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 نرمال متر مکعب در ساعت
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 42,000 کیلوگرم در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 کیلوگرم در ساعت
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 258,900 نرمال متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 نرمال متر مکعب در ساعت
مشاهده آمار
وندورلیست های مرتبط
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
مقالات و مطالب مرتبط

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: