واحدهای زیرمجموعه - واحد تفکیک

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت واحد تفکیک : 3

هوای فشرده

جمع ظرفیت اسمی واحدها 92,000 متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در ساعت

واحد منوکسید کربن - هیدروژن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

واحد منوکسید کربن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 140,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

استحصال نمک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 520,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

تفکیک هوا - آرگون

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5 کیلوگرم در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 کیلوگرم در سال

تفکیک هوا - هوای سرویس

جمع ظرفیت اسمی واحدها 40,000 نرمال متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 نرمال متر مکعب در ساعت

تفکیک هوا - هوای ابزار دقیق

جمع ظرفیت اسمی واحدها 86,500 نرمال متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 نرمال متر مکعب در ساعت

تفکیک هوا - ازت، نیتروژن(مایع)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 4,500 کیلوگرم در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 کیلوگرم در ساعت

تفکیک هوا - ازت، نیتروژن(گاز)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 165,000 نرمال متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 نرمال متر مکعب در ساعت

تفکیک هوا - اکسیژن(مایع)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 42,000 کیلوگرم در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 کیلوگرم در ساعت

تفکیک هوا - اکسیژن(گاز)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 258,900 نرمال متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 نرمال متر مکعب در ساعت
اطلاعات هوای فشرده واحد منوکسید کربن - هیدروژن واحد منوکسید کربن استحصال نمک تفکیک هوا - آرگون تفکیک هوا - هوای سرویس تفکیک هوا - هوای ابزار دقیق تفکیک هوا - ازت، نیتروژن(مایع) تفکیک هوا - ازت، نیتروژن(گاز) تفکیک هوا - اکسیژن(مایع) تفکیک هوا - اکسیژن(گاز)
کاربران 465 461 460 460 462 464 467 465 465 464 463
شرکت ها 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
پروژه ها 1 0 1 1 2 3 3 4 6 3 7
مدول ها 1 0 1 1 2 3 3 4 6 3 7
وندورلیست های مرتبط با صنعت واحد تفکیک (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
فرصت های شغلی در صنعت واحد تفکیک (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: