صنایع زیرمجموعه - نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی : 479
مشاهده آمار
تعداد مجتمع ثبت شده: 189
صنایع زیرمجموعه: 2
مشاهده آمار
مشاهده آمار
تعداد مجتمع ثبت شده: 188
تعداد موضوعات واحد زیرمجموعه: 4
مشاهده آمار
مشاهده آمار
تعداد مجتمع ثبت شده: 64
صنایع زیرمجموعه: 2
مشاهده آمار
مشاهده آمار
تعداد مجتمع ثبت شده: 38
صنایع زیرمجموعه: 6
مشاهده آمار
وندورلیست های مرتبط
مقالات و مطالب مرتبط
لیست شرکت های فعال در زمینه های مختلف مرتبط با این صنعت

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: