صنایع زیرمجموعه - نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی : 42
تعداد مجتمع ثبت شده: 18
صنایع زیرمجموعه: 2
مشاهده بیشتر
تعداد مجتمع ثبت شده: 10
تعداد موضوعات واحد زیرمجموعه: 2
مشاهده بیشتر
تعداد مجتمع ثبت شده: 14
صنایع زیرمجموعه: 2
مشاهده بیشتر
تعداد مجتمع ثبت شده: 0
تعداد موضوعات واحد زیرمجموعه: 0
مشاهده بیشتر
نمیخواهم عضویت ویژه رایگان در سامانه صنایع بالادستی ایران داشته باشم

یک دقیقه وقت، یک عمر اطلاعات!

جهت دسترسی به همه اطلاعات، رایگان ثبت نام کنید.

قبلا ثبت نام کرده اید؟ ورود
صفحه اصلی