واحدهای زیرمجموعه - محصولات سود سوزآور و کلر

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت محصولات سود سوزآور و کلر : 1

کلر آلکالی - هیدروژن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

کلر آلکالی - اسید کلریدریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 32,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

خالص سازی گاز کلر - آب ژاول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 94,900 متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در ساعت

خالص سازی گاز کلر

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

پلی کربنات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 25,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

واحد EDC و VCM - وینیل کلراید مونومر

جمع ظرفیت اسمی واحدها 493,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

واحد EDC و VCM - اسیدکلریدریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 63,300 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

واحد EDC و VCM - پلی وینیل کلراید(PVC)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 745,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

واحد EDC و VCM - اتیلن دی کلراید(EDC)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,330,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

کلر آلکالی - آب ژاول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,000 متر مکعب در ساعت
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در ساعت

کلر آلکالی - سود سوز آور (کاستیک)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 962,100 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

کلر آلکالی - گاز کلر

جمع ظرفیت اسمی واحدها 605,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پرکلرین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید کلریدریک و MDI - متیل دی فنیل ایزوسایانات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 40,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید کلریدریک و TDI - اسید کلریدریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 116,400 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید کلریدریک و TDI - تولوئن دی ایزوسایانات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 40,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید کلریدریک و MDI - اسید کلریدریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 73,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات کلر آلکالی - هیدروژن کلر آلکالی - اسید کلریدریک خالص سازی گاز کلر - آب ژاول خالص سازی گاز کلر پلی کربنات واحد EDC و VCM - وینیل کلراید مونومر واحد EDC و VCM - اسیدکلریدریک واحد EDC و VCM - پلی وینیل کلراید(PVC) واحد EDC و VCM - اتیلن دی کلراید(EDC) کلر آلکالی - آب ژاول کلر آلکالی - سود سوز آور (کاستیک) کلر آلکالی - گاز کلر پرکلرین اسید کلریدریک و MDI - متیل دی فنیل ایزوسایانات اسید کلریدریک و TDI - اسید کلریدریک اسید کلریدریک و TDI - تولوئن دی ایزوسایانات اسید کلریدریک و MDI - اسید کلریدریک
کاربران 790 791 790 790 791 794 792 794 793 794 795 794 793 792 791 791 792
شرکت ها 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
پروژه ها 0 2 2 0 1 2 1 5 3 3 4 2 1 1 1 1 1
خطوط تولید 0 2 2 0 1 2 1 5 3 3 4 2 1 1 1 1 1
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت محصولات سود سوزآور و کلر (12 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
مجتمع های صنعت محصولات سود سوزآور و کلر (1 مجتمع)
مجتمعی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت محصولات سود سوزآور و کلر (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
فرصت های شغلی در صنعت محصولات سود سوزآور و کلر (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: