صنایع زیرمجموعه - فلزات اساسی
تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت فلزات اساسی : 349
اطلاعات آهن و فولاد آلومینیوم مس طلا سرب روی منیزیم
کاربران 2531 826 895 749 739 1444 612
شرکت ها 235 93 94 86 87 103 15
فرصت های شغلی 114 29 29 29 29 29 6
مقالات 35 6 6 4 5 9 4
پروژه ها 274 4 1 0 0 0 0
خطوط تولید 469 7 16 0 0 6 1
نمایشگاه آنلاین صنعت فلزات اساسی

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: