واحدهای زیرمجموعه - سایر محصولات خاص

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت سایر محصولات خاص : 13

پلی استایرن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 439,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

استایرن منومر

جمع ظرفیت اسمی واحدها 697,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

سودا اش (سدیم کربنات)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 166,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الکیلاسیون (LAB-HAB)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 56,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دوده صنعتی

جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتوکسیلات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتانول آمین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

وینیل استات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دودسیل بنزن D.D.B

جمع ظرفیت اسمی واحدها 10,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 71,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

متیل اتیل کتون (MEK)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دی اکتیل فتالات (DOP)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 55,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بیس فنل A

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اپکسی رزین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 10,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید استیک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 180,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتیل بنزن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 745,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

استایرن بوتادین (SBR)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 70,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی اتیلن ترفتالات(PET)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,211,300 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید ترفتالیک- PTA-CTA

جمع ظرفیت اسمی واحدها 350,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات پلی استایرن استایرن منومر سودا اش (سدیم کربنات) الکیلاسیون (LAB-HAB) دوده صنعتی اتوکسیلات اتانول آمین وینیل استات دودسیل بنزن D.D.B آکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) متیل اتیل کتون (MEK) دی اکتیل فتالات (DOP) بیس فنل A اپکسی رزین اسید استیک اتیل بنزن استایرن بوتادین (SBR) پلی اتیلن ترفتالات(PET) اسید ترفتالیک- PTA-CTA
کاربران 1077 39 39 1064 1065 1063 1070 1067 1067 1072 1076 1074 1071 1077 1076 1080 1082 1086 1080
شرکت ها 19 1 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19
فرصت های شغلی 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مقالات 8 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
پروژه ها 6 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 9 1
خطوط تولید 6 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 9 1
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت سایر محصولات خاص (20 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت سایر محصولات خاص (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: