واحدهای زیرمجموعه - سایر محصولات خاص

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت سایر محصولات خاص : 13

دوده صنعتی

جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الکیلاسیون - الکیلات سنگین (HAB)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 6,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الکیلاسیون - الکیل بنزین خطی (LAB)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 50,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

سودا اش (سدیم کربنات) - سودا اش سبک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 80,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

سودا اش (سدیم کربنات) - سودا اش سنگین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 66,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتوکسیلات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتانول آمین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

وینیل استات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دودسیل بنزن D.D.B

جمع ظرفیت اسمی واحدها 10,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی استایرن مقاوم (HIPS)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 94,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی استایرن معمولی (GPPS)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 80,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی استایرن انبساطی (EPS)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 265,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 71,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

متیل اتیل کتون (MEK)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دی اکتیل فتالات (DOP)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 55,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بیس فنل A

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اپکسی رزین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 10,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید استیک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 180,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

استایرن منومر - تولوئن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 2,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

استایرن منومر - استایرن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 695,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتیل بنزن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 745,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

استایرن بوتادین (SBR)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 70,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی اتیلن ترفتالات(PET)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,211,300 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید ترفتالیک- PTA-CTA

جمع ظرفیت اسمی واحدها 350,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

سودا اش (سدیم کربنات) - جوش شیرین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 20,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات دوده صنعتی الکیلاسیون - الکیلات سنگین (HAB) الکیلاسیون - الکیل بنزین خطی (LAB) سودا اش (سدیم کربنات) - سودا اش سبک سودا اش (سدیم کربنات) - سودا اش سنگین اتوکسیلات اتانول آمین وینیل استات دودسیل بنزن D.D.B پلی استایرن مقاوم (HIPS) پلی استایرن معمولی (GPPS) پلی استایرن انبساطی (EPS) آکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) متیل اتیل کتون (MEK) دی اکتیل فتالات (DOP) بیس فنل A اپکسی رزین اسید استیک استایرن منومر - تولوئن استایرن منومر - استایرن اتیل بنزن استایرن بوتادین (SBR) پلی اتیلن ترفتالات(PET) اسید ترفتالیک- PTA-CTA سودا اش (سدیم کربنات) - جوش شیرین
کاربران 789 787 785 785 784 787 793 790 790 795 796 795 794 798 796 795 800 799 799 800 802 802 807 801 789
شرکت ها 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
پروژه ها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 9 1 1
خطوط تولید 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 9 1 1
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت سایر محصولات خاص (13 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت سایر محصولات خاص (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
فرصت های شغلی در صنعت سایر محصولات خاص (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: