به مدت محدود با ثبت نام و تکمیل پروفایل، عضویت ویژه
سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران)
را دریافت نمایید.

واحدهای زیرمجموعه - سایر محصولات خاص

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت سایر محصولات خاص : 13

دوده صنعتی

جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الکیلاسیون - الکیلات سنگین (HAB)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 6,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الکیلاسیون - الکیل بنزین خطی (LAB)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 50,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

سودا اش (سدیم کربنات) - سودا اش سبک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 80,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

سودا اش (سدیم کربنات) - سودا اش سنگین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 66,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتوکسیلات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتانول آمین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

وینیل استات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دودسیل بنزن D.D.B

جمع ظرفیت اسمی واحدها 10,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی استایرن مقاوم (HIPS)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 94,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی استایرن معمولی (GPPS)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 80,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی استایرن انبساطی (EPS)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 265,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 71,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

متیل اتیل کتون (MEK)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دی اکتیل فتالات (DOP)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 55,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بیس فنل A

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اپکسی رزین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 10,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید استیک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 180,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

استایرن منومر - تولوئن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 2,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

استایرن منومر - استایرن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 695,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتیل بنزن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 745,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

استایرن بوتادین (SBR)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 70,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی اتیلن ترفتالات(PET)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,211,300 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید ترفتالیک- PTA-CTA

جمع ظرفیت اسمی واحدها 350,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

سودا اش (سدیم کربنات) - جوش شیرین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 20,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات دوده صنعتی الکیلاسیون - الکیلات سنگین (HAB) الکیلاسیون - الکیل بنزین خطی (LAB) سودا اش (سدیم کربنات) - سودا اش سبک سودا اش (سدیم کربنات) - سودا اش سنگین اتوکسیلات اتانول آمین وینیل استات دودسیل بنزن D.D.B پلی استایرن مقاوم (HIPS) پلی استایرن معمولی (GPPS) پلی استایرن انبساطی (EPS) آکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) متیل اتیل کتون (MEK) دی اکتیل فتالات (DOP) بیس فنل A اپکسی رزین اسید استیک استایرن منومر - تولوئن استایرن منومر - استایرن اتیل بنزن استایرن بوتادین (SBR) پلی اتیلن ترفتالات(PET) اسید ترفتالیک- PTA-CTA سودا اش (سدیم کربنات) - جوش شیرین
کاربران 153 151 151 151 151 151 152 152 151 154 154 153 152 153 153 154 155 154 155 155 154 155 156 155 151
شرکت ها 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
پروژه ها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 9 1 1
مدول ها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 9 1 1
شرکت های فعال در صنعت سایر محصولات خاص (1 شرکت)
مشاهده بیشتر
وندورلیست های مرتبط با صنعت سایر محصولات خاص (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
مطالب و مقالات مرتبط با صنعت سایر محصولات خاص (1 مقاله)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت سایر محصولات خاص (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: