موضوعات واحد ها - روی

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت روی : 1
جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 15,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
مشاهده بیشتر
نمیخواهم عضویت ویژه رایگان در سامانه صنایع بالادستی ایران داشته باشم

یک دقیقه وقت، یک عمر اطلاعات!

جهت دسترسی به همه اطلاعات، رایگان ثبت نام کنید.
نمیخواهم عضویت ویژه یکماهه رایگان در سامانه صنایع بالادستی ایران داشته باشم

ثبت نام تکمیلی

مثلا: شرکت ...... ، مجتمع ...... ، دانشگاه ...... ، خویش فرما و ...
مثلا: مدیرعامل، مسئول فنی، استاد، دانشجو، کارشناس، وکیل و ...
نمیخواهم عضویت ویژه رایگان در سامانه صنایع بالادستی ایران داشته باشم
با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+ معرفی نفر بعدی
متوجه شدم(با بستن این صفحه شانس عضویت ویژه رایگان یکساله را از دست می دهید)

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه
متوجه شدم(با بستن ای صفحه شانس عضویت ویژه رایگان را از دست می دهید)

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید