موضوعات واحد ها - تولید نیرو (نیروگاه)

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت تولید نیرو (نیروگاه) : 202
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 70,760.5 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 858 مگاوات
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 26,533.917 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,000 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 177.02 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 201.277 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 50 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
مشاهده آمار
وندورلیست های مرتبط
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
مقالات و مطالب مرتبط

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: