موضوعات واحد ها - تولید انرژی (نیروگاه)

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت تولید انرژی (نیروگاه) : 200
جمع ظرفیت اسمی واحدها 70,290 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 26,536 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,000 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 178 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 196 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 50 مگاوات
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 مگاوات
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
مشاهده بیشتر
نمیخواهم عضویت ویژه رایگان در سامانه صنایع بالادستی ایران داشته باشم

یک دقیقه وقت، یک عمر اطلاعات!

جهت دسترسی به همه اطلاعات، رایگان ثبت نام کنید.

قبلا ثبت نام کرده اید؟ ورود
صفحه اصلی