موضوعات واحد ها -

اکتشاف و استخراج از میدانهای گازی

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت اکتشاف و استخراج از میدانهای گازی : 41
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 38,630,000,000 فوت مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 4,140,000,000 فوت مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,153,800,000 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 56,400,000 متر مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 86,190 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 11,000 بشکه در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 47,735 میلیارد متر مکعب
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 میلیارد متر مکعب
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 68,106 میلیارد متر مکعب
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 33,000 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز
مشاهده آمار
وندورلیست های مرتبط
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
مقالات و مطالب مرتبط

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: