واحدهای زیرمجموعه - اکتشاف و استخراج از میدانهای نفتی

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت اکتشاف و استخراج از میدانهای نفتی : 148
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 4,424,300 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,416,300,000 فوت مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 فوت مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 4,450,000,000 فوت مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 فوت مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 7,324,500 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,596,880,000 فوت مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 فوت مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ذخیره قابل استحصال 15,854 میلیارد متر مکعب
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ذخیره قابل استحصال 172,278 میلیون بشکه
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ذخیره قابل استحصال 484,163 میلیون بشکه
مشاهده آمار
وندورلیست های مرتبط
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
مقالات و مطالب مرتبط

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: