موضوعات واحد ها -

اکتشاف و استخراج از میدانهای نفتی

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت اکتشاف و استخراج از میدانهای نفتی : 148
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 4,424,300 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,416,300,000 فوت مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 فوت مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 4,450,000,000 فوت مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 فوت مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 7,324,500 بشکه در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 بشکه در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,596,880,000 فوت مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 فوت مکعب در روز
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 15,854 میلیارد متر مکعب
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 172,278 میلیون بشکه
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 484,163 میلیون بشکه
مشاهده آمار
وندورلیست های مرتبط
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
مقالات و مطالب مرتبط

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: