واحدهای زیرمجموعه - الفین ها

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت الفین ها : 16

واحد هیدروژنه

جمع ظرفیت اسمی واحدها 169,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اکسید اتیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 113,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بنزن - برش سنگین نفتا

جمع ظرفیت اسمی واحدها 21,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بنزن - الفین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 55,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دواتیل هگزانول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 55,700 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتیلن گلایکول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,558,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی اتیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,060,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پروپیلن پلیمر گرید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 64,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی پروپیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,130,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بوتادین - رافینیت

جمع ظرفیت اسمی واحدها 259,200 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بوتادین - بوتادین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 236,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی بوتادین (PBR)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 38,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بوتن - 1

جمع ظرفیت اسمی واحدها 242,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الفین - برش های 3 و 4 کربنه به بالا

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,027,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 240,000 تن در سال

الفین - هیدروژن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

الفین - بنزین پیرولیز (PG)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 546,700 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الفین - نفت کوره

جمع ظرفیت اسمی واحدها 161,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الفین - پروپیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 960,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الفین - اتیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 7,793,600 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات واحد هیدروژنه اکسید اتیلن بنزن - برش سنگین نفتا بنزن - الفین دواتیل هگزانول اتیلن گلایکول پلی اتیلن پروپیلن پلیمر گرید پلی پروپیلن بوتادین - رافینیت بوتادین - بوتادین پلی بوتادین (PBR) بوتن - 1 الفین - برش های 3 و 4 کربنه به بالا الفین - هیدروژن الفین - بنزین پیرولیز (PG) الفین - نفت کوره الفین - پروپیلن الفین - اتیلن
کاربران 811 812 812 814 812 815 822 817 820 815 814 817 814 817 814 816 817 818 819
شرکت ها 12 12 12 12 12 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
پروژه ها 1 1 1 1 1 8 22 1 8 4 5 2 6 11 0 4 5 6 10
خطوط تولید 1 1 1 1 1 8 22 1 8 4 5 2 6 10 0 4 5 6 13
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت الفین ها (14 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت الفین ها (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
فرصت های شغلی در صنعت الفین ها (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: