واحدهای زیرمجموعه - الفین ها

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت الفین ها : 16

واحد هیدروژنه

جمع ظرفیت اسمی واحدها 169,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اکسید اتیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 113,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بنزن - برش سنگین نفتا

جمع ظرفیت اسمی واحدها 21,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بنزن - الفین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 55,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دواتیل هگزانول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 55,700 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتیلن گلایکول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,558,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی اتیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,060,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پروپیلن پلیمر گرید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 64,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی پروپیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,130,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بوتادین - رافینیت

جمع ظرفیت اسمی واحدها 259,200 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بوتادین - بوتادین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 236,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی بوتادین (PBR)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 38,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بوتن - 1

جمع ظرفیت اسمی واحدها 242,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الفین - برش های 3 و 4 کربنه به بالا

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,027,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 240,000 تن در سال

الفین - هیدروژن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

الفین - بنزین پیرولیز (PG)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 546,700 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الفین - نفت کوره

جمع ظرفیت اسمی واحدها 161,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الفین - پروپیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 960,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الفین - اتیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 7,293,600 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات واحد هیدروژنه اکسید اتیلن بنزن - برش سنگین نفتا بنزن - الفین دواتیل هگزانول اتیلن گلایکول پلی اتیلن پروپیلن پلیمر گرید پلی پروپیلن بوتادین - رافینیت بوتادین - بوتادین پلی بوتادین (PBR) بوتن - 1 الفین - برش های 3 و 4 کربنه به بالا الفین - هیدروژن الفین - بنزین پیرولیز (PG) الفین - نفت کوره الفین - پروپیلن الفین - اتیلن
کاربران 453 453 453 453 453 454 457 455 456 454 454 454 452 455 455 455 455 456 459
شرکت ها 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
پروژه ها 1 1 1 1 1 8 22 1 8 4 5 2 6 11 0 4 5 6 10
مدول ها 1 1 1 1 1 8 22 1 8 4 5 2 6 10 0 4 5 6 16
وندورلیست های مرتبط با صنعت الفین ها (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
فرصت های شغلی در صنعت الفین ها (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: