واحدهای زیرمجموعه - الفین ها

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت الفین ها : 16

الفین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 10,488,800 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 240,000 تن در سال

بنزن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 76,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بوتادین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 495,200 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

واحد هیدروژنه

جمع ظرفیت اسمی واحدها 169,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اکسید اتیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 113,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دواتیل هگزانول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 55,700 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتیلن گلایکول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,558,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی اتیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,060,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پروپیلن پلیمر گرید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 64,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی پروپیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,130,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی بوتادین (PBR)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 38,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

بوتن - 1

جمع ظرفیت اسمی واحدها 242,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

الفین - هیدروژن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
اطلاعات الفین بنزن بوتادین واحد هیدروژنه اکسید اتیلن دواتیل هگزانول اتیلن گلایکول پلی اتیلن پروپیلن پلیمر گرید پلی پروپیلن پلی بوتادین (PBR) بوتن - 1 الفین - هیدروژن
کاربران 41 41 41 1099 1100 1100 1104 1116 1110 1114 1106 1102 1103
شرکت ها 1 1 1 19 19 19 20 20 19 20 19 19 19
فرصت های شغلی 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مقالات 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
پروژه ها 12 1 5 1 1 1 8 22 1 8 2 6 0
خطوط تولید 11 1 5 1 1 1 8 22 1 8 2 6 0
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت الفین ها (21 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت الفین ها (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: