موضوعات واحد ها - آهن و فولاد تولید آهن و فولاد در جهان

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت آهن و فولاد : 273
جمع ظرفیت اسمی واحدها 52,800,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 14,400,000 تن در سال
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 54,150,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 30,510,000 تن در سال
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 37,316,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 16,780,000 تن در سال
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,557,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 14,050,000 تن در سال
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 35,659,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 15,450,000 تن در سال
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 43,092,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 3,450,000 تن در سال
مشاهده بیشتر
جمع ظرفیت اسمی واحدها 7,646,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 150,000 تن در سال
مشاهده بیشتر
تعداد واحدهای زیر بنایی ثبت شده 2
مشاهده بیشتر
نمیخواهم عضویت ویژه رایگان در سامانه صنایع بالادستی ایران داشته باشم

یک دقیقه وقت، یک عمر اطلاعات!

جهت دسترسی به همه اطلاعات، رایگان ثبت نام کنید.

قبلا ثبت نام کرده اید؟ ورود
صفحه اصلی