موضوعات واحد ها - آهن و فولاد

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت آهن و فولاد : 292
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 52,800,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 15,600,400 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 56,650,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 32,310,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 40,116,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 15,230,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,557,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 14,250,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,029,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 15,450,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 45,352,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 7,650,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 7,646,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 150,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0
مشاهده آمار
وندورلیست های مرتبط
مقالات و مطالب مرتبط

دعوت کردن دوستان

با معرفی دوستان و همکارانتان ما را در گسترش فرهنگ تصمیم سازی بر پایه اطلاعات و آمار همراهی می کنید.
شما یک سال عضویت ویژه به ارزش 210 هزار تومان را رایگان دریافت می کنید.
دوستان و همکارانتان برای معرفی این سامانه از شما تشکر خواهند کرد.
اگر همین حالا ما را به 3 نفر از دوستانتان معرفی کنید، عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا را رایگان دریافت میکنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت ویژه دارید
مزایای عضویت ویژه

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.
مزایای عضویت ویژه چیست؟

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت ویژه دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: