واحدهای زیرمجموعه - آهن و فولاد

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت آهن و فولاد : 307
مشاهده آمار
جمع ذخیره قابل استحصال 5,063,000,000 تن
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 52,800,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 18,327,400 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 56,650,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 32,310,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 40,216,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 16,030,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,907,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 14,250,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 36,379,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 15,450,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 45,492,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 7,650,000 تن در سال
مشاهده آمار
مشاهده آمار
جمع ظرفیت اسمی واحدها 7,646,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 150,000 تن در سال
مشاهده آمار
وندورلیست های مرتبط
مقالات و مطالب مرتبط

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: