واحدهای زیرمجموعه - آروماتیک ها

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت آروماتیک ها : 3

انیدرید فتالیک (PA)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 74,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - تولوئن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 72,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - آروماتیک های سنگین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 39,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - ارتوزایلین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 152,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پارازایلین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,374,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - مخلوط زایلین ها

جمع ظرفیت اسمی واحدها 215,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - بنزن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 852,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - گاز مایع

جمع ظرفیت اسمی واحدها 115,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - رافینیت

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,035,600 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - پنتان

جمع ظرفیت اسمی واحدها 68,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - برش سنگین نفتا (HSRG)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 2,488,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - برش سبک نفتا (LSRG)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,030,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات انیدرید فتالیک (PA) آروماتیک - تولوئن آروماتیک - آروماتیک های سنگین آروماتیک - ارتوزایلین پارازایلین آروماتیک - مخلوط زایلین ها آروماتیک - بنزن آروماتیک - گاز مایع آروماتیک - رافینیت آروماتیک - پنتان آروماتیک - برش سنگین نفتا (HSRG) آروماتیک - برش سبک نفتا (LSRG)
کاربران 444 447 446 445 445 446 446 447 445 446 446 446
شرکت ها 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
پروژه ها 2 1 2 3 4 2 4 2 4 2 2 2
مدول ها 2 1 2 3 4 2 4 2 4 2 2 2
وندورلیست های مرتبط با صنعت آروماتیک ها (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
فرصت های شغلی در صنعت آروماتیک ها (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: