واحدهای زیرمجموعه - آروماتیک ها

تعداد مجتمع های ثبت شده در صنعت آروماتیک ها : 3

انیدرید فتالیک (PA)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 74,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - تولوئن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 72,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - آروماتیک های سنگین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 39,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - ارتوزایلین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 152,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پارازایلین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,374,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - مخلوط زایلین ها

جمع ظرفیت اسمی واحدها 215,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - بنزن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 852,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - گاز مایع

جمع ظرفیت اسمی واحدها 115,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - رافینیت

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,035,600 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - پنتان

جمع ظرفیت اسمی واحدها 68,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - برش سنگین نفتا (HSRG)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 2,488,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

آروماتیک - برش سبک نفتا (LSRG)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,030,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات انیدرید فتالیک (PA) آروماتیک - تولوئن آروماتیک - آروماتیک های سنگین آروماتیک - ارتوزایلین پارازایلین آروماتیک - مخلوط زایلین ها آروماتیک - بنزن آروماتیک - گاز مایع آروماتیک - رافینیت آروماتیک - پنتان آروماتیک - برش سنگین نفتا (HSRG) آروماتیک - برش سبک نفتا (LSRG)
کاربران 802 806 805 803 803 804 804 805 802 806 804 805
شرکت ها 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
پروژه ها 2 1 2 3 4 2 4 2 4 2 2 2
خطوط تولید 2 1 2 3 4 2 4 2 4 2 2 2
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت آروماتیک ها (12 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
وندورلیست های مرتبط با صنعت آروماتیک ها (0 وندورلیست)
هنوز وندورلیستی به این صنعت متصل نشده است. اگر فکر میکنید وندورلیستی باید به این صنعت متصل شود، به ما اطلاع دهید:
فرصت های شغلی در صنعت آروماتیک ها (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: