لطفاً صبر کنید ...
loading
واحد خطوط نفت و گاز در مرکز انتقال نفت چشمه شور (تلمبه خانه) - منطقه تهران
ظرفیت اسمی کل واحد: 136 کیلومتر
نمایشگاه آنلاین