به مدت محدود با ثبت نام و تکمیل پروفایل، عضویت ویژه
سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران)
را دریافت نمایید.

مجتمع های محصولات سود سوزآور و کلر ایران

وضعیت ظرفیت اسمی صنعت محصولات سود سوزآور و کلر در کشور
اسید کلریدریک و TDI - تولوئن دی ایزوسایانات اسید کلریدریک و TDI - اسید کلریدریک اسید کلریدریک و MDI - متیل دی فنیل ایزوسایانات پرکلرین کلر آلکالی - گاز کلر کلر آلکالی - سود سوز آور (کاستیک) کلر آلکالی - آب ژاول واحد EDC و VCM - اتیلن دی کلراید(EDC) واحد EDC و VCM - پلی وینیل کلراید(PVC) واحد EDC و VCM - اسیدکلریدریک واحد EDC و VCM - وینیل کلراید مونومر پلی کربنات خالص سازی گاز کلر خالص سازی گاز کلر - آب ژاول کلر آلکالی - اسید کلریدریک کلر آلکالی - هیدروژن اسید کلریدریک و MDI - اسید کلریدریک

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: