لطفاً صبر کنید ...
loading
درباره

تامیــن ســرمایه از ســوی شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، صنــدوق توســعه ملــی و کنسرســیوم بانک‌هــای ایرانــی بــه عاملیــت بانــک ســپه در دســت احـداث می‌باشـد، درتاریـخ95/09/03، مجـوزمبلـغ 2.2 میلیـارد در جهـت اسـتفاده از تسـهیلات ارزی صنـدوق توسـعه ملـی اخـذ گردیـد. همچنیـن اعتبـار اسـناد بخـش پا یشـگاه بـه مبلـغ 943 میلیـون یـورو گشـایش یافـت و اعتبــار مذکــور از 95/10/08 فعــال شــد. مساحت :‌ 244 هکتار تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده : 1398 مالکیت : شـرکت پتروشـیمی خلیج فارس (99.66٪)، شـرکت پتروشـمی گچساران (0.31٪)، شرکت بازرگانی ارشا تجارت صدرا (0.03٪) مجری : شرکت پایش گاز بیدبلند خلیج فارس محل اجرا : بهبهان کاربرد محصول : تامین خوراک واحدهای شرکت های زیرمجموعه گواهینامه :‌ پروزرئات و RIPI این پروژه در سال 79 تعریف و به مناقصه رفت که پنج شرکت کاستین انگلستان با 10 درصد، دراگوس اسپانیا 30 درصد، سازه 30 درصد و جهان پارس 30 درصد شروع به کار کرد و کاستین انگلیس نیز به عنوان لیدر انتخاب شد. خوراک پالایشگاه معادل 13.5 میلیون تن در سال گاز ترش از ان جی ال‌های 900 و 1000 و همچنین 2.25 میلیون تن در سال گاز شیرین از ان جی ال‌های 1200 و 1300 تامین می شود 1,5 میلیون تن محصول اتان این پروژه از طریق خط لوله 95 کیلومتری به پتروشیمی گچساران ارسال می شود و با تولید اتیلن در این مجتمع، خوراک طرح‌های خط لوله اتیلن غرب شاخه دنا تامین می شود.

ادامه توضیحات
اطلاعات مجتمع
پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس (بیدبلند 2)
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
قابل تکمیل
پالایش گاز
061-52734320
خوزستان - شهرستان بهبهان - کیلومتر 17 بزرگراه بهبهان،رامهرمز
061-52734321
قابل تکمیل
http://www.pgbidboland.ir
واحدهای پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس (بیدبلند 2)
ارائه دهندگان خدمات به این مجتمع
جهت قرار گرفتن در این قسمت فقط کافی است پروژه های خود را در هر مجتمع ثبت نمایید. ثبت پروژه ها
افراد دخیل در پروژه های مجتمع
اشتراک تجربیات
در این بخش تجربه خود را در احداث و همکاری در مجتمع درج نمایید. تبلیغات در بخش "ثبت تجربیات " ممنوع است اما شما می‌توانید راه‌های تبلیغات در سامانه صبا را در «این صفحه» ببینید.
نمایشگاه آنلاین
سامانه صبا به شما پیشنهاد می دهد صفحات زیر را نیز ببینید.
مجتمع ها
پروژه ها
شرکت ها
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.