پالایشگاه دوازدهم گاز پارس جنوبی (فاز 13)

پالایشگاه دوازدهم گاز پارس جنوبی (فاز 13)

ایران، بوشهر، عسلویه
درباره
1- طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی پالایشگاه دوازدهم ( فاز 13) این پالایشگاه در سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی در بخش تنبک و 220 کیلومتری شهر بوشهر واقع است. اجرای پروژه فاز 13 پارس جنوبی با مدیریت شرکت نفت و گاز پارس POGC و کنسرسیوم شرکت‌های پترو پایدار ایرانیان , مپنا و صدرا در تاریخ 20/04/1389 آغاز گردید. فعالیتهای پروژه طی قرارداد EPCCشامل خدمات فنی و مهندسی از طراحی پایه تا طراحی تفصیلی، تامین کالا، ساخت و نصب و مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه , پیش راه اندازی، راه اندازی و تست عملکردیمطابق با آخرین استانداردها و روش های اجرایی انجام گردیده است سهم هریک از شرکت های کنسرسیوم از پروژه فاز 13: · شرکت پترو پایدار ایرانیان: 32/68 % · شرکت صدرا: 83/20 % · شرکت مپنا: 85/10 % اجرای پروژه در چهار بخش اصلی به شرح زیر تقسیم گردیده است: 1) سکو و تاسیسات دریایی Offshore Platform 2) خطوط لوله دریایی Offshore Pipeline 3) تاسیسات خشکی Onshore Facilities 4) حفاری Drilling 1-1 سکو،تاسیسات و خطوط لوله دریایی · این بخش شامل چهار سکوی مستقل می باشد که مشخصات هر یک عبارت است از: · سازه پایه سکو(Jacket) به وزن تقریبی 1200 تن · عرشه سکو(Deck) به وزن تقریبی 2500 تن این چهار سکو مجهز به تاسیسات ذیل می باشند: · 38حلقه چاه جهت تولید 2000 میلیون فوت مکعب گاز در روز · تفکیک کننده سه فاز(گاز- میعانات گازی- آب) جهت آزمایش چاهها · دو واحد تفکیک کننده سه فاز(گاز- میعانات گازی- آب) جهت جداسازی آب همراه گاز · تصفیه کننده آبهای آلوده به مواد نفتی قبل از تخلیه به دریا · سکوی مشعل یک پایه در فاصله 170 متری از سکوی اصلی و پل های ارتباطی جهت تخلیه اضطراری 1-2 خطوط لوله دریایی Offshore Pipeline شامل دو خط لوله اصلی سه فاز( گاز-میعانات گازی و MEG) و همچنین خطوط لوله انتقال MEGاز خشکی به سکو به شرح ذیل می باشد: · دو خط لوله 32 اینچی هریک بطول تقریبی 90کیلومتر · دو خط لوله 5/4 اینچی هریک بطول تقریبی 90کیلومتر جهت انتقالMEG به سکو · دو خط لوله دریایی 18 اینچ کربن استیل جمعا ً بطول 14 کیلومتر به همراه خط MEG مربوطه بین سکوهای اصلی و فرعی 1-3 تاسیسات خشکیOnshore Facilities بخش خشکی که 195 هکتار مساحت دارد و در سایت دو منطقطه پارس جنوبی واقع شده است شامل واحدهای فرآیندی و پشتیبانی به شرح ذیل می باشد: • سیلابه گیر • شش واحد احیای مواد MEG و ارسال مجدد آن به سکوها توسط خطوط لوله 5/4 اینچی • دو واحد اصلی تثبیت میعانات گازی هریک با ظرفیت 40000 بشکه در روز • چهار ردیف گازی هریک شامل واحدهای شیرین سازی- نم زدائی- تبرید گاز با ظرفیت هر ردیف 500 میلیون فوت مکعب در روز • دو واحد جداسازی و تصفیه LPG • دو واحد تصفیه گاز اتان • واحد جداسازی گازهای اسیدی از آب • هشت دستگاه کمپرسور صادرات جهت تزریق گاز به خط سراسری • چهار واحد بازیافت گوگرد از گازهای اسیدی • یک واحد گرانول سازی گوگرد • واحدهای پشتیبانی شامل شش دستگاه بویلر, سه دستگاه کمپرسور هوا, یک واحد تولید نیتروژن • واحدهای offsite شامل مخازن ذخیره مواد شیمیایی, مشعلها, حوضچه سوزا, مخازن ذخیره میعانات گازی و LPG • واحد تصفیه پساب • چهار مخزن ذخیره میعانات گازی به مجموع ظرفیت 240000متر مکعب • دو مخزن ذخیره پروپان به مجموع ظرفیت 90000متر مکعب • دو مخزن ذخیره بوتان به مجموع ظرفیت 70000متر مکعب 1-4 حفاری Drilling این بخش شامل انجام عملیات حفاری به شرح ذیل می باشد: · تاسیسات لازم جهت کاوش منطقه، تهیه اطلاعات و برآوردهای مورد نیاز · تاسیسات لازم جهت حفر 38 حلقه چاه جهت تولید 2000 میلیون فوت مکعب گاز در روز 2- اهداف تولیدی طرح: · استخراج روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز غنی از مخزن شامل محصولات ذیل : · پالایش و تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین · تولید روزانه 80 هزار بشکه میعانات گازی · تولید روزانه 2900 تن گاز مایع LPG · تولید روزانه 2750 تن اتان به منظورتامین خوراک واحدهای پتروشیمی · تولید روزانه 400 تن گوگرد منبع : سایت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
ادامه توضیحات

اطلاعات مجمتع

نام پالایشگاه دوازدهم گاز پارس جنوبی (فاز 13)
شرکت مالک مجتمع مجتمع گاز پارس جنوبی
مدیر مجمتع
قابل تکمیل
نوع صنعت پالایش گاز
تلفن قابل تکمیل
آدرس قابل تکمیل
فکس قابل تکمیل
ایمیل قابل تکمیل
وب سایت قابل تکمیل

واحدهای پالایشگاه دوازدهم گاز پارس جنوبی (فاز 13)

کارکنان

کارکنان سابق

ارائه دهندگان خدمات به این مجتمع

جهت قرار گرفتن در این قسمت فقط کافی است پروژه های خود را در هر مجتمع ثبت نمایید. ثبت پروژه ها

افراد دخیل در پروژه

اشتراک تجربیات
در این بخش تجربه خود را در احداث و همکاری در مجتمع درج نمایید.
سامانه صبا به شما پیشنهاد می دهد صفحات زیر را نیز ببینید.
مجتمع ها
پروژه ها
شرکت ها

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: