موقعیت روی نقشه

اطلاعات مجمتع

نام مجتمع فولاد خوزستان
شرکت مالک مجتمع فولاد خوزستان
مدیر مجمتع
قابل تکمیل
نوع صنعت آهن و فولاد
تلفن 061-32908311
آدرس کیلومتر10جاده بندر امام خمینی
فکس 061-32908080
ایمیل Info@ksc.ir
وب سایت http://www.ksc.ir

جمع ظرفیت اسمی قابل بهره برداری

نمودار تولید واقعی

واحدهای زیر بنایی

کارکنان

سیدامین موسوی
اعضای ویژه
مسول حسابداری شرکت یاوران فولاد جنوب
علی سبزواری زاده
اعضای ویژه
رئیس برنامه ریزی تعمیرات
حسین کهزاد
اعضای ویژه
مدیر بخش احیا
ابوالفضل حافظی بیرگانی
اعضای ویژه
کارشناس
سعید بیژن زاده
اعضای ویژه
مدیر نگهداری و تعمیرات
نوید دهکردی
اعضای ویژه
مهندس تولید
محمدتقی محمدی
اعضای ویژه
مهندس فرآیند گندله سازی
ناصر قطبی زاده
اعضای ویژه
کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی آموزش و پرورش
ایمان داودیان
اعضای ویژه
کارشناس برنامه ریز مالی و اقتصادی
غلامعباس مرادی
اعضای ویژه
کارشناس
محمود آشترایه
اعضای ویژه
مکانیک و راننده پایه یکم و جرثقیل
فرهاد خزائلی
اعضای ویژه
کارشناس مهندسی کارخانه
کاوه طاهری
اعضای ویژه
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهدی یوسفی
اعضای ویژه
کاردان CNC
داریوش اسدزاده
اعضای ویژه
کاردان
علیرضا دانشراد
اعضای ویژه
مسؤل شیفت کارگاه ماشین ابزار
عیسی موسوی
اعضای ویژه
کارگر
علی محبی
اعضای ویژه
کارشناس مکانیک
سید محمد غفاریان
اعضای ویژه
کارشناس ماشین ابزار
عبدالخالق نواصر
اعضای ویژه
کارمند
علی سبزواری زاده
اعضای ویژه
رئیس برنامه ریزی تعمیرات
حسین کهزاد
اعضای ویژه
مدیر بخش احیا
سیدامین موسوی
اعضای ویژه
مسول حسابداری شرکت یاوران فولاد جنوب
سعید بیژن زاده
اعضای ویژه
مدیر نگهداری و تعمیرات
نوید دهکردی
اعضای ویژه
مهندس تولید
محمدتقی محمدی
اعضای ویژه
مهندس فرآیند گندله سازی
ناصر قطبی زاده
اعضای ویژه
کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی آموزش و پرورش
ایمان داودیان
اعضای ویژه
کارشناس برنامه ریز مالی و اقتصادی
غلامعباس مرادی
اعضای ویژه
کارشناس
ابوالفضل حافظی بیرگانی
اعضای ویژه
کارشناس
محمود آشترایه
اعضای ویژه
مکانیک و راننده پایه یکم و جرثقیل
فرهاد خزائلی
اعضای ویژه
کارشناس مهندسی کارخانه
کاوه طاهری
اعضای ویژه
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
سید محمد غفاریان
اعضای ویژه
کارشناس ماشین ابزار
مهدی یوسفی
اعضای ویژه
کاردان CNC
رسول مرادی
اعضای ویژه
کارشناس
حجت اله کفشیری
اعضای ویژه
مسئول آزمایشگاه کالیبراسیون
داریوش اسدزاده
اعضای ویژه
کاردان
علیرضا دانشراد
اعضای ویژه
مسؤل شیفت کارگاه ماشین ابزار
عیسی موسوی
اعضای ویژه
کارگر
علی محبی
اعضای ویژه
کارشناس مکانیک
عبدالخالق نواصر
اعضای ویژه
کارمند
احمد احرام باف
اعضای ویژه
کارمند
کارکنان سابق

ارائه دهندگان خدمات به این مجتمع

نظرات کاربران
سامانه صبا به شما پیشنهاد می دهد صفحات زیر را نیز ببینید.
مجتمع ها
پروژه ها
شرکت ها

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: