اطلاعات مجمتع

نام نیروگاه خورشیدی شیراز
شرکت مالک مجتمع قابل تکمیل
مدیر مجمتع
قابل تکمیل
نوع صنعت تولید انرژی (نیروگاه)
تلفن قابل تکمیل
آدرس قابل تکمیل
فکس قابل تکمیل
ایمیل قابل تکمیل
وب سایت قابل تکمیل

جمع ظرفیت اسمی قابل بهره برداری

واحدهای زیر بنایی

کارکنان

هیچ یک از کارکنان این مجتمع در سیستم ثبت نشده است.

ارائه دهندگان خدمات به این مجتمع

نظرات کاربران

نمیخواهم عضویت ویژه رایگان در سامانه صنایع بالادستی ایران داشته باشم

یک دقیقه وقت، یک عمر اطلاعات!

جهت دسترسی به همه اطلاعات، رایگان ثبت نام کنید.

قبلا ثبت نام کرده اید؟ ورود
صفحه اصلی