لطفاً صبر کنید ...
loading

مجتمع جهان فولاد غرب

ایران، کرمانشاه، هرسین
اطلاعات مجتمع
مجتمع جهان فولاد غرب
جهان فولاد غرب
قابل تکمیل
آهن و فولاد
08345852560-4
کیلومتر35 جاده هرسین
08345852555
info@jahanfoulad-co.com
www.jahanfoulad-co.com
واحدهای مجتمع جهان فولاد غرب
ارائه دهندگان خدمات به این مجتمع
جهت قرار گرفتن در این قسمت فقط کافی است پروژه های خود را در هر مجتمع ثبت نمایید. ثبت پروژه ها
افراد دخیل در پروژه های مجتمع
اشتراک تجربیات