لطفاً صبر کنید ...
loading
کارخانه شمش فلز رویال

کارخانه شمش فلز رویال

ایران، خراسان جنوبی، فردوس

کارخانه شمش فلز رویال

ایران، خراسان جنوبی، فردوس
درباره

شرکـت شـمش فلـز رویـال بـه عنـوان اولین تولیـد کننـده منیزیـم در خاورمیانـه بـه روش احیـا حرارتـی (پیجـن) بـا اسـتفاده از فروسیلیسـیم می باشـد. شرکـت شـمش فلـز رویـال که در سـال ۱۳۸۶ تاسـیس شـده، آمـاده اسـت بـا بهـره بـرداری و اسـتفاده از معـادن دولومیـت و فروسیلیسـیم و دسترسـی بـه منابـع گازی فـراوان ایـران، سـالانه ۶۰۰۰ تـن منیزیـم خالـص و آلیـاژی را به قیمـت رقابتـی تامیـن نمایـد.

ادامه توضیحات
اطلاعات مجتمع
کارخانه شمش فلز رویال
شمش فلز رویال
قابل تکمیل
منیزیم
056-32732323
خراسان جنوبی، فردوس، کیلومتر 7 جاده بیرجند
056-32732222
info@shfroyal.com
http://shfroyal.com
واحدهای کارخانه شمش فلز رویال
کارکنان
هیچ یک از کارکنان این مجتمع در سیستم ثبت نشده است.
ارائه دهندگان خدمات به این مجتمع
جهت قرار گرفتن در این قسمت فقط کافی است پروژه های خود را در هر مجتمع ثبت نمایید. ثبت پروژه ها
افراد دخیل در پروژه های مجتمع
اشتراک تجربیات
در این بخش تجربه خود را در احداث و همکاری در مجتمع درج نمایید. تبلیغات در بخش "ثبت تجربیات " ممنوع است اما شما می‌توانید راه‌های تبلیغات در سامانه صبا را در «این صفحه» ببینید.
نمایشگاه آنلاین
سامانه صبا به شما پیشنهاد می دهد صفحات زیر را نیز ببینید.
مجتمع ها
پروژه ها
شرکت ها
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.