ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه تهران - دانشکده

ادبیات و علوم انسانی

ایران، تهران، تهران
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 021-61112871 / 021-61113082 / 021-61112582 / 021-66957136
فکس 021-66972085 / 021-66491438 / 021-66407421 / 021-61113457 / 021-66491391
آدرس خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
وبسایت http://literature.ut.ac.ir

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: