زبان ها و ادبیات خارجی

دانشگاه تهران - دانشکده

زبان ها و ادبیات خارجی

ایران، تهران، تهران
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 021-88632188 / 021-88632088
فکس 88634500
آدرس خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی
وبسایت http://ffll.ut.ac.ir/