فنی و مهندسی

دانشگاه الزهرا(س) - تهران - دانشکده

فنی و مهندسی

ایران، تهران، تهران
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 021-88041469
فکس 021-88617537
آدرس خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه دوم، دانشکده فنی و مهندسی
وبسایت http://engineering.alzahra.ac.ir

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: