فنی و مهندسی

دانشگاه الزهرا(س) - تهران - دانشکده

فنی و مهندسی

ایران، تهران، تهران
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 021-88041469
فکس 021-88617537
آدرس خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه دوم، دانشکده فنی و مهندسی
وبسایت http://engineering.alzahra.ac.ir