علوم پزشکی زرند

دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دانشکده

علوم پزشکی زرند

ایران، کرمان، زرند
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 034-33425400/034-33433099/034-33433985/034-33433088
فکس قابل تکمیل
آدرس چهارراه برق،روبروی کانون المهدی
وبسایت http://kmu.ac.ir/fa/zsnm

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: