طب سنتی ایرانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دانشکده

طب سنتی ایرانی

ایران، کرمان، کرمان
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 034-32110119 / 034-32110123 / 034-32110124 / 034-32110860
فکس 034-32110120
آدرس چهارراه امیر کبیر ، روبروی دانشکده فنی جنب دبیرستان شهید مهدوی دانشکده طب سنتی ایرانی
وبسایت http://kmu.ac.ir/fa/tebirani