دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دانشکده

دندانپزشکی

ایران، کرمان، کرمان
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 034-32118074
فکس قابل تکمیل
آدرس بلوار جمهوری اسلامی - انتهای خیابان شفا
وبسایت http://kmu.ac.ir/fa/sd