پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دانشکده

پزشکی

ایران، کرمان، کرمان
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 034-33257660-4
فکس قابل تکمیل
آدرس کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده پزشکی افضلی پور
وبسایت http://kmu.ac.ir/fa/sm

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: