پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دانشکده

پزشکی

ایران، کرمان، کرمان
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 034-33257660-4
فکس قابل تکمیل
آدرس کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده پزشکی افضلی پور
وبسایت http://kmu.ac.ir/fa/sm