مدیریت و اقتصاد

دانشگاه صنعتی شریف - تهران - دانشکده

مدیریت و اقتصاد

ایران، تهران، تهران
مشاهده اطلاعات کلی
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 021-66022755
فکس 021-66022759
آدرس خیابان آزادی، خیابان حبیب الهی، بلوار تیموری غربی، بعد از ایستگاه متروی شریف، نبش میدان تیموری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
وبسایت http://www.gsme.sharif.edu