مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف - تهران - دانشکده

مهندسی برق

ایران، تهران، تهران
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 021-66165901
فکس 021-66023261
آدرس خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
وبسایت http://ee.sharif.edu

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: