مهندسی انرژی

دانشگاه صنعتی شریف - تهران - دانشکده

مهندسی انرژی

ایران، تهران، تهران
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 021-66166102
فکس قابل تکمیل
آدرس قابل تکمیل
وبسایت http://energy.sharif.edu

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: