مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده

مهندسی برق و کامپیوتر

ایران، اصفهان، اصفهان
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 031-3912451
فکس 031-3912450
آدرس قابل تکمیل
وبسایت https://ece.iut.ac.ir

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: